Dlaczego warto uczyć dziecko słuchania muzyki klasycznej?

Muzyka odgrywa ważną rolę w życiu, kształtowaniu osobowości dziecka, szczególnie w rozwijaniu jego sfery poznawczej i emocjonalnej.  Podstawą prawidłowego funkcjonowania jest współgranie różnych inteligencji – językowej, przestrzennej, kinestetycznej, interpersonalnej, matematycznej, oraz duchowej. Badania dowodzą, że doskonałym narzędziem stymulującym wszechstronny rozwój jest właśnie muzyka. Oprócz pobudzania różnych inteligencji „ łączy” ona obie półkule i wprowadza je w stan równowagi.

child-classical-music

Ucho jest organem nie tylko do słyszenia i słuchania, a przede wszystkim organem, który naładowuje korę mózgową energią elektryczną. Owo dynamizowanie kory mózgowej poprzez dźwięki, niesie za sobą wiele niezwykle pozytywnych dla dziecka aspektów – m.in.: poprawę koncentracji uwagi, wzrost kreatywności, poprawę zapamiętywania, ułatwienie nauki czytania i pisania, podwyższenie motywacji, opóźnienie objawów zmęczenia mięśniowego. Utwory Beethovena, Vivaldiego, Straussa harmonizują i integrują rytm pracy serca i mózgu.

Children and music

 

Czy słyszeliście o „Efekcie Mozarta”?

Po zbadaniu muzyki wielu kompozytorów okazało się, że muzyką najbogatszą w wysokie częstotliwości, które „doenergetyzowują” mózg, jak również aktywizują fale beta w pracy mózgu sprzyjające uczeniu się, jest muzyka Mozarta. Posiada ona również wyjątkowe właściwości harmonizacji pracy serca i mózgu, co daje nam poczucie wewnętrznej spójności, pozwala na bycie w danej sytuacji „tu i teraz” w zgodzie ze swoim wewnętrznym rytmem, co ma istotny wpływ na uczenie się.

Muzyka Mozarta ma  więc szczególny charakter, gdyż potrafi wpływać na układ nerwowy i aktywność sensomotoryczną, poprawiając pamięć i koncentrację.

CastleGPB_0076_IMG_4613

Przeprowadzano badania, które wykazały, że muzyczna stymulacja w okresie płodowym wpływa na rozwój mózgu. Bodźce muzyczne pobudzają  słuch, dzięki czemu dziecko rodzi się z większą ilością komórek nerwowych, a to z kolei decyduje o jego większych możliwościach. Zaobserwowano, że słuchanie muzyki Mozarta wpływa bardzo korzystnie  na liczbę połączeń nerwowych między obiema półkulami mózgowymi Dzieci, których matki w czasie ciąży słuchały takiej muzyki, rodzą  się radosne, spokojne, intensywniej gaworzą, szybciej uczą się siadać, a w szkole odnoszą większe sukcesy – są bardziej kreatywne i bogatsze emocjonalnie.

Trudno wręcz uwierzyć, ale muzyka oddziaływuje na dziecko już w łonie matki. Proces edukacji muzycznej zaczyna się więc bardzo wcześnie. Badania dowiodły, że słuchanie muzyki we wczesnych latach życia pomaga budować neuronalne drogi, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci oraz poczucie przestrzeni. Dzieci” osłuchane” z muzyką poważną łatwiej uczą się języków obcych.

Sprawdzano również reakcje płodu na muzykę Czajkowskiego i ostry rock. Muzyka rockowa pobudzała dzieci do nadmiernej aktywności, a Czajkowski uspokajał. Zauważono, że dzieci wolą tony uspakajające (Vivaldi, Mozart) niż  te wprowadzające niepokój.

bigstock_Listening_To_A_Music_4634547

 Badania wykazały, że słuchanie muzyki klasycznej wspomaga czytanie, naukę języków obcych, matematykę; poprawia samoocenę, kreatywność, rozwija zdolności percepcyjno – motoryczne, psychosomatyczne oraz kompetencje społeczne. Uczniowie, którzy słuchali muzyki klasycznej byli bardziej ożywieni intelektualnie, zwiększały się ich zdolności twórcze, mieli większe poczucia własnej wartości, lepszą koncentrację, skupienie uwagi, a ich pamięć zwiększyła się o ponad 90% .
Klasyczna muzyka wzmacnia więc pamięć, wyobraźnię przestrzenną, rozumowanie, logikę. Dzieje się tak między innymi dlatego, że pod wpływem muzyki zwiększa się poziom katecholamin oraz serotoniny, neuroprzekaźników biorących udział w procesie uczenia się. Badania wykazują, że słuchanie muzyki instrumentalnej we wczesnym dzieciństwie wspiera również rozwój zdolności matematycznych. Muzyka ulepsza i utrwala proces zapamiętywania, ponieważ stymuluje układ limbiczny, który jest emocjonalnym centrum mózgu i ma ścisły związek z uczeniem się.

Stwierdzono również, iż melodia (szczególnie ta śpiewana przez jednego z rodziców) jest u niemowląt skorelowana z większą częstotliwością ssania, łatwością zasypiania, jak również sprzyja zwiększaniu masy ciała, gaworzeniu i tworzeniu więzi między dzieckiem i rodzicem. Co więcej, działa uspokajająco, zarówno na maluchy, jak i rodziców.

A więc  słuchajmy muzyki, najlepiej wspólnie z dzieckiem .

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *