SZKOŁA ! SZKOŁA !

School

 

Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla dziecka i jego rodziców momentem niezmiernie ważnym i trudnym. Dla dziecka  wszystko jest nowe – nowe środowisko, nowe obowiązki, oczekiwania, pierwsze sukcesy i niepowodzenia.

Pamiętaj, że dziecko pozytywnie nastawione do nauki chętniej będzie się uczyło i cieszyło z każdej nowej informacji. Warto poświecić trochę czasu na to aby taki efekt uzyskać.

learningInfinity-2

 

Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w jego życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to zabawa. Teraz będzie nauka. Osiągnięcia w nauce będą podstawowym kryterium oceny dziecka. Jednak, aby dziecko mogło sprostać wymaganiom szkolnym i w pełni się rozwijać musi osiągnąć dojrzałość szkolną. Każdy rodzic wiedzieć powinien, na czym polega dojrzałość szkolna.
Najogólniej można powiedzieć, że jest to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, uzależniona od osiągnięcia takiego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalno – społecznego i umysłowego, który umożliwia sprostanie nowym obowiązkom .

Taka dojrzałość ( tzw. dojrzałość emocjonalno-społeczna) zachodzi gdy:

1. Dziecko jest w znacznym stopniu samodzielne – zadbaj o to znacznie wcześniej.

b

 

2. Posiada umiejętność współdziałania i współpracy w grupie- rozwijaj tę umiejętność.

3. Łatwo i chętnie nawiązuje kontakty zarówno z nauczycielami jak i rówieśnikami.

r

 

4. Potrafi podporządkować się niezbędnym wymaganiom dyscypliny.

5. Jest obowiązkowe, wytrwale i wrażliwe na opinię innych osób (w szkole-  nauczyciela).

6. Cieszy się z osiągnięć całej grupy.

7. Jest odpowiedzialne za podjęte zadania, np. rolę dyżurnego.

8. Rozpoczętą pracę stara się doprowadzić do końca, pomimo zmęczenia.

W tym przełomowym dla dziecka okresie źródłem stresu będzie:

  • Brak wiedzy na temat tego, co będzie się działo w szkole.
  • Poczucie straty kojarzone z rozstaniem z rodzicami.

s

 

Napięcie i lęk są często wzmagane przez starsze dzieci albo innych dorosłych, którzy straszą dziecko szkołą, mówiąc „teraz skończyło się dzieciństwo”, „koniec zabawy” itp. Starajmy się zminimalizować ten stres. Rozmawiajmy z dzieckiem o szkole, podając jak najbardziej szczegółowe  informacje. Możesz zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa, jeśli potrafisz mu dokładnie powiedzieć co będzie robiło w szkole. Określenie typu: „będziesz się bawił i uczył” jest zbyt ogólnikowe, by mogło uspokoić dziecko. Świetnym rozwiązaniem są dni otwarte w szkole- warto udać się tam z dzieckiem, aby miało szansę zobaczyć nowe otoczenie.

z

 

Można również pomóc dzieciom zaakceptować rozstanie.

A jak? Po prostu zachowaj spokój  w czasie rozstania– emocje są zaraźliwe, więc okazuj tylko te, które dziecko ma wychwycić. Okazuj więc dobry nastrój, nie zamartwiaj się, uśmiechaj się. Powiedz „do widzenia” z przekonaniem i pewnością. Nie przeciągaj sceny pożegnania – wyjaśnij dziecku, że zostawisz je w szkole z nauczycielką i dokładnie określ kiedy wrócisz. Nie potępiaj łez – nie proś dziecka by przestało płakać albo było dzielne. Pozwól mu płakać – to jego sposób okazania tego co czuje. Okaż zrozumienie. Nigdy nie wymykaj się chyłkiem – pożegnaj się z dzieckiem i powiedz kiedy wrócisz. Unikaj negatywnych informacji o trudach nauki w szkole.

p

 

Początki nauki w szkole zawsze są dla każdego dziecka sytuacją trudną. Prędzej czy później będzie narażone na niepowodzenia – w kontaktach z innymi dziećmi, nauczycielem, który nie zawsze dostrzeże zaangażowanie dziecka. Wzmacniaj więc motywację swojego dziecka własnym zaangażowaniem. Pamiętaj, że dobry „start szkolny” ma zasadnicze znaczenie dla dalszej edukacji Twojego dziecka.

Droga mamo i tato wspierając swoje dziecko pamiętaj:

– nigdy nie wolno straszyć dziecka szkołą i nauczycielami;
– dziecko powinno się cieszyć, że idzie do szkoły;
– powinno uczestniczyć w zakupach przyborów szkolnych, wykrając to, co mu się podoba;
– wcześniej przygotujmy biurko, półkę na książki i przybory szkolne, stałe miejsce do pracy;
– należy pamiętać, że dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebne są odpowiednie warunki:
– ład, spokój i pogodna atmosfera w domu;
– przestrzeganie stałego rozkładu dnia;
– wdrażanie do samodzielności, obowiązkowości  i punktualności;
– zapewnienie kontaktów z rówieśnikami.
A  gdy dziecko już zacznie chodzić do szkoły:
– rozmawiajmy z nim o tym, co się tam działo, czego ciekawego się dowiedziało;
– chwalmy, zachęcajmy do pracy;
– nie wyręczajmy dziecka z obowiązków szkolnych.

kids_reading-1

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *