Tag: muzyka

CastleGPB_0076_IMG_4613

Dlaczego warto uczyć dziecko słuchania muzyki klasycznej?

Muzyka odgrywa ważną rolę w życiu, kształtowaniu osobowości dziecka, szczególnie w rozwijaniu jego sfery poznawczej i emocjonalnej.  Podstawą prawidłowego funkcjonowania jest współgranie różnych inteligencji – językowej, przestrzennej, kinestetycznej, interpersonalnej, matematycznej, oraz duchowej. Badania dowodzą, że doskonałym narzędziem stymulującym wszechstronny rozwój…